Piesārņojošās darbības atļaujas iesnieguma sagatavošana