Paziņojums par cūku audzēšanas kompleksa “Kroņauce” cūku vietu skaitu palielināšanu Auru pagastā, Dobeles novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

Paredzētās darbības nosaukums: SIA “Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca” cūku audzēšanas kompleksa “Kroņauce” cūku vietu palielināšana Auru pagastā, Dobeles novadā

Ierosinātājs: SIA ” Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca “, reģ. Nr. 50003000451.

Iespējamās paredzētās darbības vieta: Nekustamais īpašums “Pogas 1” (kadastra Nr. 46460100092), Kroņauce, Auru pagasts, Dobeles novads.

Lasīt tālāk

Paziņojums par cūku audzēšanas kompleksa “Kroņauce” cūku vietu skaita palielināšanu Dobeles novadā ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: SIA “Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca” Cūku audzēšanas kompleksa “Kroņauce” cūku vietu palielināšana Auru pagastā, Dobeles novadā

Paredzētās darbības vieta: Nekustamais īpašums “Pogas 1” (kadastra Nr. 46460100092, kad. apz. 46460100040 un 46460100092), Kroņauce, Auru pagasts, Dobeles novads.

Ierosinātājs: SIA ” Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca “, reģ. Nr. 50003000451.

Lasīt tālāk