Paziņojums par cūku audzēšanas kompleksa “Kroņauce” cūku vietu skaita palielināšanu Dobeles novadā ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: SIA “Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca” Cūku audzēšanas kompleksa “Kroņauce” cūku vietu palielināšana Auru pagastā, Dobeles novadā

Paredzētās darbības vieta: Nekustamais īpašums “Pogas 1” (kadastra Nr. 46460100092, kad. apz. 46460100040 un 46460100092), Kroņauce, Auru pagasts, Dobeles novads.

Ierosinātājs: SIA ” Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca “, reģ. Nr. 50003000451.

Lasīt tālāk