Mēs esam vides konsultāciju uzņēmums. Savu darbību uzsākām 2006. gadā un piedāvājam pakalpojumus un konsultācijas gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. Vislabākais darba novērtējums ir klienti, ar kuriem turpinās sadarbība jau kopš  mūsu  darbības pirmsākumiem.


VALDE

Valdes loceklis

Ivars Pavasars

Valdes loceklis

PhD, Ūdens un vides zinātņu centrs,
Linčēpingas Universitāte (Zviedrija);

MSc. ķīmijā, Vides studiju centrs,
Ķīmijas fakultāte,
Latvijas Universitāte.

ivars@videseksperti.lv

mob.tel. +371 29429109

Ilze Puķīte

Ilze Puķīte

Valdes locekle

MSc. vides zinātnē,
Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte,
Latvijas Universitāte.

ilze@videseksperti.lv

mob.tel. +371 26542378

MŪSU KLIENTI

AS "RB Rail" (Rail Baltica projekta ieviesēji)

AS "Latvijas valsts meži"

VAS "Latvijas valsts ceļi"

Rīgas Domes Satiksmes departaments

LR Ekonomikas ministrija

VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga""

AS "Valmieras piens" (pārtikas ražošanas uzņēmums)

AS "Madara Cosmetics" (dabīgās kosmētikas ražošanas uzņēmums)

SIA "VALPRO" (metālapstrādes uzņēmums)

SIA "Rettenmeier Industry Latvia" (kokapstrādes uzņēmums)

SIA "Stora Enso Packaging" (iepakojuma ražošanas uzņēmums)

PIEREDZE

Ietekmes uz vidi novērtējums

 • Autoceļiem A4 (Rīgas apvedceļš) un A7 (Ķekavas apvedceļš);
 • Vēja parkiem Ventspils novada Tārgales pagastā;
 • Dolomīta atradnei “Purmales” Iecavas novadā;
 • Kūdras atradnēm “Lielais Aknīstes purvs” Aknīstes novadā un “Ķirbas” Rucavas novadā;
 • Smilts-grants atradnēm:
  - “Stradiņi” Varakļānu novadā;
  - “Lorupe-III” Siguldas novadā;
  - “Ošukalni-Cekules” Krāslavas novada Ūdrīšu pagastā;
  - “Akmensdzirnavas” Ķeguma novada Birzgales pagastā;
  - “Lido” Engures novada Smārdes pagastā;
 • Sapropeļa ieguvei Istalsnas ezerā Ludzas novada Isnaudas pagastā;
 • SIA “Baltic Breeders” cūku kompleksam Dobeles novadā, Jaunbērzes pagastā;
 • vairāk kā 30 stratēģiskie ietekmes uz vidi novērtējumi (SIVN), tai skaitā teritorijas plānojumiem, attīstības programmām, nozaru plānošanas dokumentiem.

Piesārņojošo darbību atļaujas un to nosacījumi

 • Vairāk kā 200 iesniegumi piesārņojošo darbību atļaujām;
 • 20 uzņēmumi, kam veicam Vides uzraudzību (dabas resursu nodokļu aprēķini, pārskatu sagatavošana), atbilstoši piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumiem.

ES statistikas projekti

Pēc EUROSTAT (Eiropas Savienības statistikas birojs) pasūtījuma 2009., 2012., 2015. un 2018. gadā tika veikts zemes lietošanas un seguma veidu apsekojums Latvijā, Lietuvā un Igaunijā - "Land Use/Cover Area frame statistical survey" sadarbībā ar EFTAS GmbH, Vācija.

Pēc EUROSTAT pasūtījuma 2007. gadā tika veikts lauksaimniecības zemju lietošanas un seguma apsekojums Latvijā un Lietuvā.

DALĪBA ORGANIZĀCIJĀS