Prezentācija CANCHAM

SIA “Vides eksperti” valdes loceklis Ivars Pavasars 26.01.2017 sniedza prezentāciju Kanādas Tirdzniecības palātā Latvijā par savu uzņēmumu un pakalpojumiem”.
Sīkāka informācija pieejama šeit.

Paziņojums par izstrādātā Ķekavas apvedceļa ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma papildinājumu iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

Paredzētās darbības nosaukums: valsts galvenā autoceļa A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle) posma no 7,90 km līdz ~25,0 km apvedceļa (Ķekavas apvedceļa) būvniecība.

Ierosinātājs: VAS “Latvijas valsts ceļi”, reģ. Nr. 40003344207, Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050, tālr. 67028169.

Iespējamās paredzētās darbības vieta: Ķekavas novads, Ķekavas pagasts un Baložu pilsēta.

Lasīt tālāk