Vides uzraudzība

Vides uzraudzība

Vides uzraudzība ir uzņēmumam izdotās piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumu izpildes uzraudzība, kas ietver dabas resursu nodokļa aprēķinus, gada pārskata, kā arī statistikas pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu atbilstošajās institūcijās.