Vides atļaujas

Vides atļaujas

Lielākajai daļai ražošanas uzņēmumu pirms to darbības uzsākšanas ir nepieciešams saņemt piesārņojošās darbības atļauju. Vides atļauja ir galvenais instruments, lai uzraudzītu un samazinātu uzņēmuma radīto vides piesārņojumu.