TROKŠŅA UN PRETTROKŠŅA PASĀKUMU MODELĒŠANA

Trokšņa un prettrokšņa pasākumu modelēšana

Trokšņa modelēšanu veic izmantojot datorprogrammu, kas no izstarotās skaņas jaudas un topogrāfijas aprēķina skaņas spiediena līmeni jebkurā apkārtnē un attēlo to kontūrkartē, kas ir viegli nolasāma. Mūsu uzņēmumā trokšņa modelēšana tiek veikta izmantojot datorprogrammu SoundPLAN Professional 8.1. (licences nr. 7650).

Trokšņa modelēšanas datorprogramma SoundPLAN Professional ir rīks trokšņa līmeņa prognozēšanai. Darbības ar programmu veidotas pēc moduļu sistēmas, lai jebkurā brīdī vienlaicīgi būtu pārskatāma datu veidošanas, aprēķinu iestādījumu un rezultātu apstrādes secība. Programma dod plašu iespēju ļoti elastīgi un piemērojami izveidot nepieciešamo rezultātu tabulu, grafiku, attēlu formā. Programmas aprēķinu modulis nodrošina rezultātu izsekojamību līdz aprēķinu iestatījumiem, aprēķinu veikšanas veidiem, laikiem un saglabātām failu identifikācijām.

 

Tuvējās apkārtnes 3D karte tiek izveidota ievietojot digitālās kartes, reljefa un virsmas modeļus. Satiksmes avotu skaņas emisijas dati parasti tiek iegūti no esošajiem mērījumiem. Šie dati ir integrētās izvēlēto aprēķinu standarta sastāvdaļa. Modelī ir jāiekļauj satiksmes intensitāte, braukšanas ātrums, vilcienu veidi un līdzīgi dati. Rūpnieciskajiem objektiem izmanto trokšņa līmeni (dB). Pirms aprēķinu veikšanas, ir jāizvēlas atbilstošie standarti, pēc kuriem tiks veikta trokšņa modelēšana. Datorprogrammas izstrādātāji piedāvā dažādus rīkus, lai pielāgotu individuālu dizainu trokšņa modelēšanas rezultātā radīto kontūrkaršu attēlojumam.

Izmantojot prettrokšņa pasākumus (skaņas ierobežošana tās izplatīšanās ceļā), ir iespējams samazināt troksni apkārtējā vidē. Izmantojot trokšņa modelēšanas programmatūru, ir iespējams noteikt nepieciešamos trokšņa samazināšanas pasākumus un iespējamos trokšņa līmeņa samazinājumus.

Citi pakalpojumi