Paziņojums par cūku audzēšanas kompleksa “Kroņauce” cūku vietu skaitu palielināšanu Auru pagastā, Dobeles novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

Paredzētās darbības nosaukums: SIA “Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca” cūku audzēšanas kompleksa “Kroņauce” cūku vietu palielināšana Auru pagastā, Dobeles novadā

Ierosinātājs: SIA ” Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca “, reģ. Nr. 50003000451.

Iespējamās paredzētās darbības vieta: Nekustamais īpašums “Pogas 1” (kadastra Nr. 46460100092), Kroņauce, Auru pagasts, Dobeles novads.

Lasīt tālāk