Valsts galvenā autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saulkalne) iespējamās pārbūves ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas rezultāti

Valsts galvenā autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saulkalne) iespējamās pārbūves ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskā apspriešana notika no 5. līdz 25.decembrim.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notika Kultūras centrā “Berģi” (18.decembrī), Salaspils novada domē (19.decembrī),  Multifunkcionālajā dienas centrā “Mucenieki” (20.decembrī) un dienas centrā “Upeslejas” (20.decembrī).

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmju protokoli pieejami šeit

Paredzētās darbības apraksts: plānota Rīgas apvedceļa A4 Baltezers – Saulkalne posma no ~ 0,3 km līdz ~18,9 km pārbūve, proti, otras brauktuves izbūve visā apvedceļa garumā no autoceļu A4 un A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) esošā divlīmeņu mezgla līdz autoceļu A4 un A6 Rīga – Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Pāternieki) esošajam divlīmeņu mezglam ar normālprofilu NP20,5.

Sagatavotie dokumenti apskatāmi šeit

Kontakttālrunis jautājumiem: 27763638.

Atbildēt