Paziņojums par Valsts galvenā autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saulkalne) iespējamās pārbūves ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

 

Paredzētās darbības nosaukums: valsts galvenā autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saulkalne) pārbūve.

Ierosinātājs: VAS “Latvijas valsts ceļi”, reģ. Nr. 40003344207.

Iespējamās paredzētās darbības vieta: Garkalnes, Ropažu, Salaspils un Stopiņu novadu teritorijas.

Datums, kad pieņemts biroja lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: Vides pārraudzības valsts biroja 2017. gada 21. februāra lēmums Nr. 35

Paredzētās darbības apraksts: plānota Rīgas apvedceļa A4 Baltezers – Saulkalne posma no ~ 0,3 km līdz ~18,9 km pārbūve, proti, otras brauktuves izbūve visā apvedceļa garumā no autoceļu A4 un A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) esošā divlīmeņu mezgla līdz autoceļu A4 un A6 Rīga – Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Pāternieki) esošajam divlīmeņu mezglam ar normālprofilu NP20,5. Plānotais apvedceļš nešķērsos īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kā arī nav sagaidāma pārrobežu ietekme.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

  • Garkalnes novada domē, pie dežuranta (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga), darba laikā, un tīmekļa vietnē garkalne.lv;
  • Multifunkcionālā dienas centrā “Mucenieki” (adrese: “Bundulīši”, Mucenieki, Ropažu novads), darba laikā, un tīmekļa vietnē ropazi.lv;
  • Stopiņu novada domē (adrese:Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads), darba laikā, un tīmekļa vietnē stopini.lv;
  • Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā (adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils), darba laikā, un tīmekļa vietnē salaspils.lv

Dokumenti elektroniskā formātā: SIA “Vides eksperti” tīmekļa vietnē videseksperti.lv.

Informācija par sākotnējo sabiedrisko apspriešanas sanāksmi:

  • gada 18.decembrī plkst.16 Kultūras centra “Berģi” mazajā zālē (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga);
  • gada 19.decembrī plkst.16 Salaspils novada domes aktu zālē (adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils);
  • gada 20.decembrī plkst.17 Multifunkcionālā dienas centrā “Mucenieki” (adrese: “Bundulīši”, Mucenieki, Ropažu novads);
  • gada 21.decembrī plkst. 17 dienas centra “Upeslejas” zālē (adrese: “Upeslejas 9”, Upeslejas, Stopiņu novads).

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv) līdz 2017.gada 25.decembrim.

Kontakttālrunis jautājumiem: 27763638.

Publicēts laikrakstā “Rīgas apriņķa avīze” 2017.gada 5.decembra izdevumā Nr. 91 (8817)

Atbildēt