Protokols-13.11.2019.

Protokols-13.11.2019.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme
Atradne “Lejasnoras”