Paziņojums par sabiedrības informēšanas kampaņas “Klimata pakts”: Mana pasaule. Mana rīcība. Mūsu planēta.” atklāšanas pasākumu – ekspertu diskusiju

“Eiropas Klimata pakts pulcēs visus, kas vēlas rīkoties mūsu planētas labā. Ar paktu mēs vēlamies palīdzēt ikvienam Eiropā rīkoties ikdienas dzīvē un dot iespēju ikvienam iesaistītieszaļajā pārejā un iedvesmot viens otru. Runājot par klimata pārmaiņu novēršanu, ikviens var rīkoties, un ikviens var dot savu ieguldījumu.”

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Frans Timmermans

Eiropas Klimata pakts cilvēkiem ar dažnedažādu dzīves pieredzi piedāvā telpu, kur citam citu atrast un kopā izstrādāt un likt lietā kā liela, tā maza mēroga klimata problēmu risinājumus. Daloties idejās un cits citu iedvesmojot, mēs kopā varam panākt daudz vērienīgākas pozitīvas pārmaiņas. Pakts ir atvērta, iekļaujoša un dinamiska klimatrīcības iniciatīva. Tā ietvaros reģioni, vietējās kopienas, industrija, skolas un pilsoniskā sabiedrība tiek aicināti dalīties informācijā par klimata pārmaiņām un vides degradāciju un to, kā šos eksistenciālos draudus novērst. Ar tiešsaistes platformu un pilsoņdialogu un domu apmaiņu iedzīvotāju vidū tas stiprinās sasaisti starp digitālo un zaļo pārkārtošanos.

 

? 29. jūnijā plkst. 12.30 aicinām tiešsaistē vērot sabiedrības informēšanas kampaņas “Klimata pakts”: Mana pasaule. Mana rīcība. Mūsu planēta. atklāšanas pasākumu – ekspertu diskusiju. Pasākuma tiešraidi atradīsi Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā FACEBOOK kontā: https:/ej.uz/Eiropas-Komisija

Latvijas diskusijas dalībnieki informēs par savu līdzšinējo rīcību un idejām, kā iedzīvotāji, uzņēmēji un organizācijas var iesaistīties Klimata pakta iniciatīvās, lai veicinātu zaļāku Eiropu. Dalībnieki arī publiskos savu apņemšanos, kuru turpmāk īstenos Klimata pakta ietvaros. Uzzini šeit, ko Tu vari mainīt savā ikdienā, lai palīdzētu veidot Latviju un Eiropu zaļāku. ?

? 29. jūnijā visās Eiropas Savienības valstīs vienlaicīgi notiek Klimata paktam veltīti pasākumi, lai palielinātu informētību par Klimata pakta progresu un iespējām, kuras var tikt sasniegtas iedzīvotāju, organizāciju un valstiskā līmenī.

  1. jūnija pasākuma plāns paredz trīs daļas:

Centrālais – ES mēroga – pasākums

Laiks: 10:15 – 12.00 (pēc Latvijas laika).

Formāts: virtuāli

Nacionāla līmeņa pasākums – diskusija Latvijā

Laiks: 12.30 – 13.35 (pēc Latvijas laika).

Formāts: pasākuma tiešraidi varēs vērot Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā FACEBOOK kontā.

Jauniešu iesaistes seminārs

Laiks: 14.00 – 17.30 (pēc Latvijas laika).

Formāts: virtuāli

 

? Lai tiešsaistē vērotu kampaņas centrālo pasākumu, citu ES valstu kampaņas pasākumus, kā arī un jauniešu iesaistes semināru, ir nepieciešams reģistrēties un to vari izdarīt šeit – https://ej.uz/klimata-paks

#MyWorldOurPlanet #EUClimatePact #EUGreenDeal #ClimatePactDay #ManaPasauleMūsuPlanēta