Paziņojums par cūku audzēšanas kompleksa “Kroņauce” cūku vietu skaita palielināšanu Dobeles novadā ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: SIA “Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca” Cūku audzēšanas kompleksa “Kroņauce” cūku vietu palielināšana Auru pagastā, Dobeles novadā

Paredzētās darbības vieta: Nekustamais īpašums “Pogas 1” (kadastra Nr. 46460100092, kad. apz. 46460100040 un 46460100092), Kroņauce, Auru pagasts, Dobeles novads.

Ierosinātājs: SIA ” Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca “, reģ. Nr. 50003000451.

Datums, kad pieņemts biroja lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: Vides pārraudzības valsts biroja 2020. gada 9. jūlija lēmums Nr. 5-02/9.

Ziņojuma nosaukums: SIA “Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca” Cūku audzēšanas kompleksa “Kroņauce” cūku vietu palielināšana Auru pagastā, Dobeles novadā

Ziņojuma sagatavošanas datums: 2020. gada 17. decembris

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Vides eksperti”

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme: Neklātienes apspriešana notiks no 2021. gada 11. līdz 15. janvārim, kuras laikā ieinteresētās puses var sūtīt jautājumus uz paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādātāja e-pasta adresi: birojs@videseksperti.lv. Videoprezentācija būs pieejama tīmekļa vietnēs dobele.lv un videseksperti.lv/pazinojumi sākot ar 2021. gada 11. janvāri plkst.10.00. Saite uz videoprezentāciju: https://youtu.be/AizcdODQzUE .

Tiešsaistes konference notiks 2021.gada 12.janvārī plkst.16:00 neklātienes formā platformā “Zoom” saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu.

Tiešsaistes sanāksmes protokols pieejams  šeit.

Ar novērtējuma ziņojumu var iepazīties:

  • Auru pagasta pārvaldē (adrese: Adrese: Skolas iela 8, Auru pagasts, Dobeles novads, LV – 3710), darba laikā, un tīmekļa vietnē dobele.lv;
  • SIA “Vides eksperti” tīmekļa vietnē videseksperti.lv/pazinojumi;
  • Elektroniskā versija un tiešsaistes sanāksmes protokols pieejami šeit.

Rakstiskus priekšlikumus par novērtējuma ziņojumu var nosūtīt līdz 2021. gada 25.janvārim:

  • SIA “Vides eksperti” (Ganību dambis 24d-25, Rīga, LV-1005, e-pasts: birojs@videseksperti.lv);
  • Vides pārraudzības valsts birojs (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv).

Publicēts laikrakstā “Zemgale” 2020.gada 22. decembra  izdevumā