Ilze Puķīte

MSc. vides zinātnē,
Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte,
Latvijas Universitāte.