Vides atļaujas

Lielākajai daļai ražošanas uzņēmumu pirms to darbības uzsākšanas ir nepieciešams saņemt piesārņojošās darbības atļauju. Vides atļauja ir galvenais instruments, lai uzraudzītu un samazinātu uzņēmuma radīto vides piesārņojumu.

Atbildēt