Nenodari būtisku katējumu jeb Do No Significant Harm (DNSH) novērtējums

Do No Significant Harm (DNSH) jeb nenodarīt būtisku kaitējumu (NBK) ir vides risku izvērtēšanas princips, kas balstās uz Eiropas Savienības (ES) Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 18. jūnija Regulu (ES) 2020/852 par regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai. NBK principa galvenais mērķis ir izvērtēt uzņēmējdarbības un saimniecisko darbību ietekmi uz sešiem vides aspektiem:

  • klimata pārmaiņu mazināšana;
  • pielāgošanās klimata pārmaiņām;
  • ilgtspējīga ūdens un jūras resursu izmantošana un aizsardzība;
  • pāreja uz aprites ekonomiku;
  • piesārņojuma novēršana un kontrole;
  • bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu aizsardzība un atjaunošana.

NBK izvērtēšanā ir ļoti svarīgi, lai neviens no minētajiem vides aspektiem neatstāj būtisku ietekmi uz vidi, paverot iespēju apgūt ES fondu finansējuma līdzekļus.

Citi pakalpojumi