LCA (Life Cycle Assessment) un EPD (Environmental Product Declaration)

Vides produktu deklarācija (angl. Environmental Product Declaration EPD) un Dzīves cikla novērtējums (angl. Life Cycle Analysis LCA) sniedz plašu informāciju par produkta ietekmi uz visiem vides aspektiem visa tā dzīves ciklā, sākot no ražošanas posma un beidzot ar utilizāciju.

Pašlaik EPD tiek pieprasīts Zviedrijā, Norvēģijā, Beļģijā, Francijā un Nīderlandē, kā arī turpmākajos gados Dānijā (2023) un Somijā (2024). Latvijā pašlaik turpinās diskusijas par dotā regulējuma ieviešanu.

EPD un LCA analīze sniegs šādas priekšrocības Jūsu uzņēmumam:

  1. Optimizācija un inovācijas: analīzes rezultāti ļauj atklāt ražošanas procesa vājas un stipras puses, ļaujot mērķtiecīgāk uzlabot ražošanas efektivitāti.
  2. Konkurence: uzņēmumi var piesaistīt patērētājus, kuru prioritāte ir ilgtspējīgi un videi draudzīgi produkti.
  3. Pieejama informācija un uzticība: veicina uzticēšanos, ļaujot ieinteresētajām pusēm novērtēt produkta ietekmi uz vidi pamatojoties uz pārbaudītiem datiem.
  4. Atbilstība noteikumiem un standartiem: nodrošina produktu atbilstību citu Eiropas valstu noteikumiem.

Citi pakalpojumi