20230523_134843

Vides ekspertes kopā ar igauņu kolēģiem seminārā par klimatdrošināšanu, DNSH, LCA un EPD.