Ietekmes uz vidi novertejums

Ietekmes uz vidi novertejums

Ietekmes uz vidi novērtējums ir svarīgs vides aizsardzības politikas instruments. Šī procedūra ir piemērojama, lai novērtētu paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un izstrādātu priekšlikumus nelabvēlīgas ietekmes novēršanai vai samazināšanai.