SIA "Vides Eksperti" piedāvā ESG (Environmental, Social, Governance) pakalpojumu. ESG izmanto standarta kritērijus, lai novērtētu un demonstrētu organizācijas ilgtspējības sniegumus un panākumus. Ieinteresētās personas sagaida, ka organizācijas ne tikai sniedz finanšu rezultātus, bet arī sniedz pozitīvu ieguldījumu sabiedrībā:

 • Vides kritēriji ņem vērā, vai uzņēmums darbojas ar rūpēm par dabu.
 • Sociālie kritēriji attiecas uz to, kā organizācija pārvalda sociālās attiecības ar darbiniekiem, piegādātājiem, klientiem un kopienām, kurās tā darbojas.
 • Pārvaldība attiecas uz organizācijas vadību, vadītāju atalgojumu, auditiem, iekšējo kontroli un akcionāru tiesībām

Kāpēc ESG ir svarīgs?
Pieaugot pieprasījumam pēc ētiskas un ilgtspējīgas prakses investoru, klientu un plašas sabiedrības vidū, ir pieaugusi nepieciešamība pēc uzlabotiem, pārredzamiem ESG rādītājiem. ESG akreditācijas datu demonstrēšana, izmantojot starptautiskās struktūras, vietējās iestādes un noteikumus, var sniegt papildu priekšrocības, tostarp:

 • Piesaistīt klientus, aktualizējot vides un sociālos jautājumus
 • Optimizēt ieguldījuma veiktspēju, kapitāla izmaksas un organizācijas novērtējumā
 • Uzlabot ESG datu kvalitāti un pārvaldību, var novērtēt un kvantificēt sociālās un vides atbildības centienu ietekmi
 • Dot organizācijām iespēju informēt par pašreizējo stāvokli un izklāstīt turpmākās iniciatīvas
 • Noteikt atbilstošo ietekmi un iespējas riska samazināšanā
 • Paaugstina ražošanas/uzņēmuma efektivitāti, ietaupot resursus, samazinot izmaksas un uzlabojot produktivitāti
 • Nodrošināt labākus rezultātus, izmantojot vērtību ķēdi

Mēs atbalstām uzņēmumus dažādās ESG jomās:

 • Semināri un apmācības par normatīvo vidi un nozares labāko praksi
 • ESG pārbaužu veikšana
 • Konsultācijas ESG atskaišu veidošanā
 • Ziņošanas un atbilstības pakalpojumi.

Citi pakalpojumi