ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS ATĻAUJA

Atkritumu apsaimniekosana

Uzņēmumam, saskaņā Ministru kabineta noteikumiem Nr. 703 “Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību, atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas un informācijas sniegšanas kārtību, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību” ir nepieciešams saņemt atkritumu apsaimniekošanas atļauju, ja tas plāno nodarboties ar atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu, uzglabāšanu vai slēgtas/rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanu un tajā esošo atkritumu pāršķirošanu.

Ja uzņēmums jau veic A vai B kategorijas piesārņojošo darbību, veicot atbilstošus grozījumus, atkritumu apsaimniekošanas atļaujas nosacījumi tiek iekļauti esošajā piesārņojošās darbības atļaujā.

Citi pakalpojumi