Aktualizēts lokāplānojuma teritorijai Zaķusalā vides pārskats

Lokālplānojuma teritorijai Zaķusalā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata aktuālā versija ir pieejama šeit.