Paziņojums par derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves kūdras atradnē „Lielais Aknīstes purvs” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: Derīgo izrakteņu (kūdras) ieguve kūdras atradnes „Lielais Aknīstes purvs”  teritorijā.

Paredzētās darbības vieta: Aknīstes novads, Aknīstes pagasts, nekustamais īpašums „Lielais Aknīstes purvs”.

Ierosinātājs: AS „Latvijas valsts meži”, reģ. Nr. 40003466281.

Lasīt tālāk

Prezentācija CANCHAM

SIA “Vides eksperti” valdes loceklis Ivars Pavasars 26.01.2017 sniedza prezentāciju Kanādas Tirdzniecības palātā Latvijā par savu uzņēmumu un pakalpojumiem”.
Sīkāka informācija pieejama šeit.